Mai dátum: 2018.03.21. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06

Notice: Undefined variable: id in /home/sesamepr/astellasdij/_sub.php on line 62
Dr. Bender Zsuzsanna | osztályvezető főorvos
Pályázat:
Astellas-díj – Az év orvosa pályázat (2015)
Kategória:
Rehabilitációs és krónikus ellátás
Munkahely:
Szigetvári Kórház

Méltatás: 1. A jelölt személyek munkásságának és személyiségének szakmai és etikai minősége: Az „örök orvosi erények" megtestesítése és nyitottság az új, korszerű szemléletre és orvosi gyakorlatra egyaránt. Ritka, de figyelemreméltó, kiemelkedő szakmai teljesítmények és hosszú távon magas szakmai és emberi színvonalú tevékenység. Dr. Bender Zsuzsanna pár éves megszakítással 1980 óta dolgozik kórházunkban, kezdetben az akut pszichiátriai, majd pedig a pszichiátriai rehabilitációs osztályon. A pszichiátriai rehabilitációs osztály megalapítója volt, de már az akut pszichiátriai osztályos munkáját is rehabilitációs, szociálpszichiátriai szemlélettel végezte. Munka közben három szakvizsgát szerzett: a pszichiátriai, pszichoterápiás és orvosi rehabilitációs szakvizsgát. Az általa vezetett osztályon különös figyelmet szenteltek a munkaterápiának, a hagyományos ergo terápiás tevékenységek mellett üvegházban növénytermesztést és tankonyhában főzési tevékenységet is végeztek. Korábban foglalkozott szenvedélybetegekkel, pszichoterapeutaként gy ennek faluban. Jelenleg is a környéki pszichiátriai betegek otthonaiban pszichiáteri munkát végez. Az elmúlt két évben jelentős munkát végzett a DDOP pályázat megírásában, későbbiek során pedig szinte naponta ellenőrizte a tervezett beruházások megvalósulását. Gondot viselt arra, hogy az ország első ilyen célra épült Pszichiátriai Rehabilitációs osztálya, mind építészetileg, mind belső építészetileg alkalmas legyen a pszichiátriai rehabilitációra. 2. A jelölt betegekhez való viszonyának objektív minőségjegyei: A betegekkel ápolt példás kapcsolat az adott szakterületre jellemző korszerű orvosi gyakorlat, a kommunikáció, a rendelkezésre állás és a szervező-vezető munka, a humanista, etikus magatartás összessége. A Zsűri nem kötelező jelleggel előírt, hanem csak javasolt módon szívesen veszi a Jelölt alkalmasságát alátámasztó, jellemző esetek, rövid történetek, betegbeszámolók csatolását a felterjesztéshez.Dr. Bender Zsuzsanna valahol a posztmodern orvos mintaképe lehet. Össze tudja kapcsolni a „maternalizmust", az egyenrangú kapcsolatteremtéssel. Ha kell, óvja, védi betegeit, mint egy Anya, de ugyanakkor egyenrangú partnernek tekinti őket. Betegei számára mindig elérhető, sokszor munkaidőn kívül is. Különös tekintettel sokat foglalkozik a betegek teljes társadalmi beilleszkedésének elősegítésével. Az ergoterápiás foglalkozások során megismert ismeretek alapján igyekszik segíteni a betegeinek a munkahely megkeresésében, majd támogatja őket munkahelyükön való beilleszkedésben is. Hogy ezt betegei hogyan érzékelik, példaképpen csatoljuk egy beteg véleményét a Főorvos Asszonyról.Dr. Bender Zsuzsanna valahol a posztmodern orvos mintaképe lehet. Össze tudja kapcsolni a „maternalizmust", az egyenrangú kapcsolatteremtéssel. Ha kell, óvja, védi betegeit, mint egy Anya, de ugyanakkor egyenrangú partnernek tekinti őket. Betegei számára mindig elérhető, sokszor munkaidőn kívül is. Különös tekintettel sokat foglalkozik a betegek teljes társadalmi beilleszkedésének elősegítésével. Az ergoterápiás foglalkozások során megismert ismeretek alapján igyekszik segíteni a betegeinek a munkahely megkeresésében, majd támogatja őket munkahelyükön való beilleszkedésben is. Hogy ezt betegei hogyan érzékelik, példaképpen csatoljuk egy beteg véleményét a Főorvos Asszonyról. 3. A jelölt kollégáihoz való viszonyának objektív minőségjegvei: A Jelölt elismertsége mind a saját szakterületének orvos művelői körében, mind a szakmai tevékenységi területén (intézmény, ellátási terület) tevékenykedő vezetők és nem orvos munkatársak között. A Zsűri az értékeléskor kiemelten veszi figyelembe a Jelölt saját mestereihez és tanítványaihoz fűződő kapcsolatának minőségét. Kollegáival való viszonyában ugyanaz a vezérelv vezeti, mint a betegek esetében. „Értékesek vagyunk" sugallja feléjük. Úgy tanít és bírál is időnként, hogy azt mindenki segítségnek és ne hántásnak érezze. Számos szakorvos szakképzését és számos nővér nővérré válását segítette elő. Nem is csak verbális tanításával, hanem elsődlegesen példamutató magatartásával. Ehhez a szemponthoz mellékeljük egy szakorvos és egy osztályvezető ápoló véleményét. 4. A jelölt társadalmi részvétele és felelősségvállalása: A Jelölt aktív - nem szükségszerűen vezetői - részvétele a szakmai és a társadalmi közéletben, arányosan viszonyítva azt a közvetlen betegellátásban és a napi munka színteréül szolgáló anyaintézményben való helytálláshoz. A médiabeli megjelenés, a közismertség, valamint a társadalmi szükségesség és hasznosság is figyelembe veendő. Bender Zsuzsanna doktornő Szigetvár városának ismert és elismert személyisége, tevékenységét a kórházon kívüli társadalomra is kiterjeszti. Civil szerepvállalásokkal városunk fejlődését és kulturális életének fejlesztését is szem előtt tartja, pl. a helyi komolyzenei egyesületnek is lelkes, meghatározó tagja. Sokrétű és dinamikus személyiségével, mindig a fejlődés irányába mutató előrevivő terveivel és ötleteivel, kitartásával, és a megvalósítás irányában tett áldozatos erőfeszítéseivel mindnyájunk számára Szigetvár és kórházunk meghatározó példaképévé vált. Ismertsége és elismertsége Szigetváron olyan nagyfokú, hogy nem tud végigmenni úgy az utcán, hogy hárman-négyen ne köszönjenek rá.

Bemutatkozás: Dr. Bender Zsuzsanna vagyok A Szigetvári Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Szakambulancia és Nappali Kórház osztályvezető főorvosa. Orvosigazgató helyettesi feladatokat is ellátok, elsősorban a központi idegrendszeri osztályok vonatkozásában. Orvosi diplomámat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem 1976-ban. A pszichiátria, pszichoterápia és pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa vagyok. A gyógyításnak elkötelezett hosszú életpályám pontosan 40 éve kezdődött. Sorsszerűen sodródtam erre a szakterületre, amikor a tárgyi és személyi feltételek rendkívül nehezek voltak. Így tanúja és egyben részese is lehettem szakmám fejlődésének. Hálás vagyok sorsomnak, mert úgy érzem a legszebb, legemberibb orvosi munkát végezhetem. Meghatározó mentoromtól Prof. Dr. Kézdi Balázstól az állandó megújulás, jobbítás igényét és a feltétel nélküli betegek irányába történő elköteleződést tanultam. Minden ellátási szinten dolgozhattam, de a felépülés a betegek reintegrálásában történő segédkezés lett a valódi kihívás.. Jelenlegi munkahelyemen, ahol nyugdíjazásomat követően változatlan beosztásban látom el feladatomat, főképp fiatal, pszichotikus formakörben szenvedő páciensek felépülésén dolgozom. Elkötelezett fiatal csapatommal - akiknek nagy hálával tartozom elkötelezett, igényes munkájukért -az egész ország területéről érkező súlyos állapotú betegeket gyógyítunk Erőfeszítésünknek köszönhetően megteremtődtek a magas színvonalú munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek. Osztályunk akkreditált szakorvos és szakpszichológus képzésre. Egyetemi hallgatók gyakorlati helye. Szakmai tevékenységemről, eredményekről számtalan előadás, néhány szaklapban cikk, valamint könyvfejezetek születtek. l. publikációs listát. 2010-ig a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tagja voltam. Szakvizsga Bizottsági tag vagyok. 2015-ben Szigetvár Városa a Civitas invicta díjjal jutalmazott, a mentális betegekért végzett munkámért.

Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat