Mai dátum: 2018.03.21. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06

Notice: Undefined variable: id in /home/sesamepr/astellasdij/_sub.php on line 62
Prof. Dr. Banai János | osztályvezető főorvos
Pályázat:
Astellas-díj – Az év orvosa pályázat (2015)
Kategória:
Konzervatív orvosi szakterületek
Munkahely:
MH EK Honvédkórház

Méltatás: Az orvosi diploma megszerzése után először a belgyógyászatot választotta, mert leginkább itt van mód a beteg ember minden testi és lelki problémájával együtt foglalkozni. Később szükségszerűvé vált a specializálódás és a körülmények úgy hozták, hogy az emésztőszervi endoszkópiával, majd általánosságban az emésztőszervi betegségekkel kezdett foglalkozni. A vékonybélbetegségek, felszívódási zavarok, a gyulladásos bélbetegségek elismert specialistája lett. Az Országos Gyógyintézeti Központban a gasztroenterológiai diagnosztikát és therápiát európai színvonalúvá fejlesztette. Aktívan részt vett a Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinika világhírű nyelőcső-sebészeti profiljának beindításában. A Chron betegség diagnosztizálása és komplex kezelése terén olyan tapasztalatokat szerzett, hogy az általa vezetett osztály az ország egyik vezető centrumává vált. Az Állami Egészségügyi Központ (ma a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) létrehozásával az Országos Gyógyintézeti Központban szerzett tapasztalatokat a Gasztroenterológiai Osztály vezetőjeként a régió egyik vezető szerepet betöltő osztályává fejlesztette. Az akut endoscopiák területén szintén meghatározó munkahellyé tette osztályát. Biztonsággal lehet számítani széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező belgyógyászati tudására, ítélőképességére, főként a gasztroenterológia területén. Sok éves osztályvezető főorvosi tapasztalata elősegítette tisztánlátását és ítélőképességének magas szintre emelését. Az általános értékeken kívül az egész kórház mindennapjaiban jelentős szerepet játszik gasztroenterológia szakterületén. Emberi magatartásával iskolateremtő volt, és meghatározó személyiségével a Magyar Orvosi Kamarában is jelentős szerepet töltött és tölt be a mai napig. A személyiségére alapozva a Az orvosi diploma megszerzése után először a belgyógyászatot választotta, mert leginkább itt van mód a beteg ember minden testi és lelki problémájával együtt foglalkozni. Később szükségszerűvé vált a specializálódás és a körülmények úgy hozták, hogy az emésztőszervi endoszkópiával, majd általánosságban az emésztőszervi betegségekkel kezdett foglalkozni. A vékonybélbetegségek, felszívódási zavarok, a gyulladásos bélbetegségek elismert specialistája lett. Az Országos Gyógyintézeti Központban a gasztroenterológiai diagnosztikát és therápiát európai színvonalúvá fejlesztette. Aktívan részt vett a Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinika világhírű nyelőcső-sebészeti profiljának beindításában. A Chron betegség diagnosztizálása és komplex kezelése terén olyan tapasztalatokat szerzett, hogy az általa vezetett osztály az ország egyik vezető centrumává vált. Az Állami Egészségügyi Központ (ma a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) létrehozásával az Országos Gyógyintézeti Központban szerzett tapasztalatokat a Gasztroenterológiai Osztály vezetőjeként a régió egyik vezető szerepet betöltő osztályává fejlesztette. Az akut endoscopiák területén szintén meghatározó munkahellyé tette osztályát. Biztonsággal lehet számítani széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező belgyógyászati tudására, ítélőképességére, főként a gasztroenterológia területén. Sok éves osztályvezető főorvosi tapasztalata elősegítette tisztánlátását és ítélőképességének magas szintre emelését. Az általános értékeken kívül az egész kórház mindennapjaiban jelentős szerepet játszik gasztroenterológia szakterületén. Emberi magatartásával iskolateremtő volt, és meghatározó személyiségével a Magyar Orvosi Kamarában is jelentős szerepet töltött és tölt be a mai napig. A személyiségére alapozva a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház Kórházi Etikai Bizottsága elnökeként éberen őrködik a szakmai élet tisztasága felett és az orvosok betegekkel és egymással szemben tanúsított magatartásával erkölcsi megfelelőségével. Az előbbiek alapján látszik, hogy számára az orvoslás mellett fontos szempontként jelenik meg az etikus magatartás tanúsítása, amelyet példamutatóan, jó példával elől járva közvetít a kollégái és tanítványai körében. A kórház ellátási moráljának legfőbb őre lett. Az orvosi tevékenység gyakorlását a mindennapokban elsősorban a „beteg ember” személyisége és annak tudata határozza meg, amelynek során, az orvosi oldalon tudományos érdeklődés is meghatározó. Prof Dr. Banai János munkája folyamán szem előtt tartja a beteg betegségtudata miatti sérülékenységét, kiszolgáltatott állapotát, és ezeket a gyógyítás-gyógyulás zálogaként kezeli. Orvosi tevékenysége közben mindent megtesz empátiával, valamint a beteg tudatos támogatásával a beteg feszültségének oldására. A betegeket az egészségügyi ellátás alatt elsődlegesen személyiségük, és egyéni kvalitásaik megismerésével törekszik a gyógyulás útján végigkísérni, amely mellett betegei érezhetik támogatását és figyelmét. Munkatársaival kollegiális empatikus kapcsolatot alakított ki, ugyanakkor véleményük meghallgatása után határozott döntéseket hoz, azok végrehajtását támogatja és ellenőrzi. Az alábbiakban idézem tanára, pályatársa és kollégája, valamint tanítványa ajánlását: 1. Dr. Vörös Attila magántanár, Általános Sebészeti Tagozat elnökségi tagja, pályatárs és kolléga ajánlása Általános- és középiskolai tanulmányait Cegléden végezte kitűnő eredménnyel. 1972-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az egyetemi évek alatt tudományos munkával több rektori pályázaton vett részt. Az orvosi diploma megszerzése után a belgyógyászatot választotta, és1972-től 1979-ig az Ujpesti Kórház I. Belgyógyászati Osztályán dolgozott. Az osztály jellegéből adódóan nagy belgyógyászati gyakorlatra tett szert. A kórházi betegellátás mellett részt vet az üzemorvosi és a körzeti orvosi munkában is. Az osztály profilja a gastroenterologia volt,és az endoscopos vizsgálatok végzésével – miután Wittmann István professzortól megtanulta- Banai doktort bízták meg. Munkatársaival kollegiális empatikus kapcsolatot alakított ki, ugyanakkor véleményük meghallgatása után határozott döntéseket hoz, azok végrehajtását támogatja és ellenőrzi. Az alábbiakban idézem tanára, pályatársa és kollégája, valamint tanítványa ajánlását: 1. Dr. Vörös Attila magántanár, Általános Sebészeti Tagozat elnökségi tagja, pályatárs és kolléga ajánlása Általános- és középiskolai tanulmányait Cegléden végezte kitűnő eredménnyel. 1972-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az egyetemi évek alatt tudományos munkával több rektori pályázaton vett részt. Az orvosi diploma megszerzése után a belgyógyászatot választotta, és1972-től 1979-ig az Ujpesti Kórház I. Belgyógyászati Osztályán dolgozott. Az osztály jellegéből adódóan nagy belgyógyászati gyakorlatra tett szert. A kórházi betegellátás mellett részt vet az üzemorvosi és a körzeti orvosi munkában is. Az osztály profilja a gastroenterologia volt,és az endoscopos vizsgálatok végzésével – miután Wittmann István professzortól megtanulta- Banai doktort bízták meg. 1977-ben belgyógyászatból, 1981-ben gastroenterologiából szakvizsgázott jeles eredménnyel. 1979-ben meghívásra az akkori Orvostovábbképző Intézet II. Sebészeti Klinikájára került belgyógyászként, kezdetben egyetemi tanársegéd, majd 1984 után egyetemi adjunctus lett. A Sebészeti Klinika belgyógyászati gastroenterologiai ambulanciáján és osztály részén több tízezer diagnostikus és therapies endoscopos beavatkozást végzett. Tevékenysége az OTE-n a betegek gastroenterologiai ellátásában alapvetően meghatározó jelentőségű volt. Az egyetem oktatómunkájában kezdettől fogva aktivan részt vett. Előadásokattartott a sebészeti, a belgyógyászati, a radiologus,apathologiai, a gyógyszerész, azendoscoposésa gastroenterologiaitanfolyamokon. Az intézmény neve, ahol dolgozott több alkalommal is változott, a munkahelye azonban nem. 1992-ben az I. Belgyógyászati Klinikán gasztroenterológiai részleget hoztak létre, amelynek a vezetésére kiírt egyetemi tanári pályázatot elnyerte. 2007-ig irányította az osztály munkáját. 2007-ben a létrehozott Állami Egészségügyi Központ /MH EK Honvédkórház Gasztroenterológiai Osztály osztályvezetőjének nevezték ki, és azóta is az ország legnagyobb gasztroenterológiai osztályát irányítja. Szakmai gyakorlatokon a Kórházban Wittmann prof.-nál, Szegeden Varró prof.-nál, Münchenben Classen prof.-nál, Postgrad. Course for Gastroenterology Londonban és S. Hanauer-nál Chicagóban volt. Tudományos tevékenysége: 1987-ben védte meg “A proximalisenteroscopia szerepe a vékonybélbetegségeinek diagnosztikájában” című kandidátusi értekezését. Több mint száz tudományos közleménye jelent meg Magyar és külföldi szaklapokban, és fejezeteket írt orvosszakmai tárgyú könyvekbe. 1992-ben nevezte ki a köztársasági elnök úr egyetemi tanárrá. A gyógyító munka mellett klinikai jellegű tudományos tevékenységet is végezett. Fő érdeklődési területe a vékonybélbetegségek diagnosztikája és kezelése, valamint a gyulladásos bélbetegségek (IBD). Oktatási tevékenysége: Oktató munkáját 1980-ban kezdte. Abban az időben az Orvostovábbképző Intézetben koncentrálódott a szakorvosképzés és a továbbképzés. Az oktatás aktív részese volt. Jelenleg is rendszeresen oktat medikusokat, valamint továbbképző tanfolyamokon előadásokat tart. Az osztálya minden szintű gasztroenterológiai képzésre akkreditálva van. Társaságitagságai: Magyar BelgyógyászTársaság Magyar GasztroenterológiaiTársaság Magyar GasztroenterológiaiTársaság Colon Szekció (elnök) International Association of Surgeons and Gastroenterologists and Oncologists (a magyartagozatelnöke) GasztroenterológiaiSzakmaiKollégiumTanácsadóTestület (elnök) Magyar Orvosi Kamara (alelnök) FelsőoktatásiTervezésiTestület Díjai, kitüntetése: Prónay-díj – 2006. Hetényi-díj – 2008. Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje – 2011. Banai doctor az orvosi egyetem elvégzése után olyan szakterületet választott, ahol az orvosnak a betegemberrel való kapcsolata teljes mélységében megvalósulhatott. Kutató - és tudományosmunkáját is ennek az ügynek a szolgálatába állította.A gastroenterologiai megbetegedések kiváltóokai összetettek, magukba foglalják a psychoses a somatikus elváltozásokat is. Hogy melyik az elsődleges, gyakorta megállapíthatatlan. A pontos kórisme felállításához és a kezelési mód meghatározásához kiváló elméleti és gyakorlati ismeretek mellett nagyfokú empátiakészség szükséges. Banai doctor rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, szakterületének elismert, kiváló művelője. Széleskörű orvosi érdeklődését, vezetői munkájának értékét, kollégái körében való elfogadottságát mutatja, hogy kiterjedt szakmai tevékenysége mellett részt vesz az orvosi kamarai munkában is. Ahol alelnökként halkszavúan, elegánsan, széles látókörűen vesz részt a gyógyítás lehetőségeinek, körülményeinek alakításában, javításában. Banai professzor messzemenően megérdemli az Astellas-díjkitüntetést. Személye és munkája a mindennapok során például szolgál mind az előtte lévő és az utána következő nemzedékeknek. 2. Dr. Lestár Béla, mint pályatárs és kolléga ajánlása: Dr. Banai János professzor urat kongresszusokról a 80-as évek közepe óta ismerem. Jó, személyes kapcsolatunk a 90-es évek elején vált napi szakmai kapcsolattá is, amikor Dr. Kiss János professzor úr sebészeti osztályára kerültem. A Sebészeti Klinika fő profilja gasztroenterológiai sebészet volt, a betegek kivizsgálását Dr. Banai Professzor úr Dr. Szántó Imre tanár úrral együtt végezte. Ebben az időben pályázta meg Dr. Banai János a professzori címet, melyet teljes elismerés mellett megkapott. A Szabolcs utcai kórház alagsori ambulanciáján, ahol a proctologiai rendelő volt, mellette működött az endoscopos laboratórium is. Dr. Banai professzor munkájáról csak maximális elismerés mellett lehet szólni. A legbonyolultabb eseteket abszolút precizitással, szakmai hozzáértéssel látta el. A Szabolcs utcai kórházban az ország egyik legjobban elismert gasztroenterológiai részlegét alakította ki. Ambuláns vizsgálatok mellett kórházi ellátásra is mód nyílt. Anorectalis, illetve oesophagealis manometria bevezetése megtörtént. Már ebben az időben az egyre szaporodó gyulladásos bél betegek Mekkája lett az osztálya. A Szabolcs utcai kórház bezárása után újból napi kapcsolatba kerültünk az újonnan létrejött, ekkor már egyesített Állami Egészségügyi Központban, mely később a Honvéd Kórház nevet kapta. Személyemben úgy szakmailag, mint emberileg csak a legmagasabb elismeréssel tudok szólni Dr. Banai János professzor úr munkájáról. Nem volt olyan eset, hogy ne próbált volna maximálisan segítséget nyújtani. De nem csak munkahelyén, hanem a Gasztroenterológiai Társaságban is kiemelkedő szerepet tölt be. Mint a Gasztroenterológiai Társaság sebészeti megfigyelője az K-mail forgalmat elolvasva látom, hogy a napi problémákat mély alázattal, pozitív hozzáállással próbálja megoldani. Levelezése alapján határozott, de rendkívül udvarias fellépésről tesz bizonyságot. Mindezeket figyelembe véve, közel 30 éves ismeretségünk alapján Dr. Banai János Professzor urat Astellas Díjra messzemenően ajánlani tudom. 3. Dr. Szamosi Tamás, mint tanítvány ajánlása: „Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan ember mellett tanulhatok, mint Banai János professzor úr! Kiemelkedő és széleskörű belgyógyászati és gasztroenterológiai ismeretei alapján végzett szakmai munkáját, a körülményektől függetlenül átjárja az emberség, ami példát állít tanítványai és kollégái elé. Az emésztőszervi endoszkópia, a glutén szenzitív enteropathia és más felszívódási zavarok, illetve a krónikus gyulladásos bélbetegségek területén kifejtett, főleg klinikai jellegű tudományos munkássága mellett a gyógyító munka tölti ki mindennapjait. A betegellátás mellett aktívan oktat, publikál, előadásokat tart továbbképző tanfolyamokon és tudományos konferenciákon, emellett folyamatosan képzi magát. A Magyar Orvosi Kamara alelnökeként a mai napig végzett társadalmi tevékenysége épp úgy része kiemelkedő életművének, mint, ahogy a kollegák szellemi feltöltődését és zenei ismereteinek szélesítését elősegítő Harmónia orvosi és művészeti alapítvány életre hívása és működtetése. Általános orvostudományi diplomáját 1972-ben szerezte Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd 1979-ig az Újpesti Kórházban dolgozott. 1977-ben belgyógyászat, majd 1981-ben gasztroenterológia szakvizsgát tett. 1979-től az Orvostovábbképző Intézetben és jogutódjaiban dolgozott, 2007-től jelenleg is a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának Gasztroenterológiai Osztályát vezeti. 1987-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1992-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. A Magyar Belgyógyász Társaság, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság tagja, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciójának volt elnöke, az International Association of Surgeons and Gastroenterologists and Oncologists Magyar Tagozatának elnöke, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gasztroenterológiai és Hepatológiai Tagozat Tanácsadó Testületének elnöke, a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke.” A gyógyító munka mellett főleg klinikai jellegű tudományos tevékenységet folytat, előadásokat tart továbbképző tanfolyamokon és tudományos konferenciákon. Több mint 100 közleménye jelent meg magyar és külföldi szaklapokban, illetve fejezeteket írt orvosszakmai tárgyú könyvekbe. Egyetemi oktatóként részt vesz az orvosok képzésében, továbbképzésében nemcsak az egyetemi katedrán, hanem publikációi és szakkönyvekbe megjelent írásai révén. Társasági tagságok: 1. Magyar Belgyógyász Társaság 2. Magyar Gasztroenterológiai Társaság – tiszteletbeli vezetõségi tag 3. Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Colon Szekció International Association of Surgeons and 4. Gastroenterologists and Oncologists Magyar Tagozat -elnök 5. Gasztroenterológiai Szakmai Kollégiumi Tanács -elnök 6. Magyar Orvosi Kamara – alelnök 7. Felsőoktatási Tervezési Testület - tag Kitüntetés: Prónay emlékdíj – 2006. Hetényi emlékdíj – 2008. Állami kitüntetés: Magyar Köztársaság érdemrend lovagkereszt -2011. Kandidátusi kinevezés: 1987. Egyetemi tanár kinevezés: 1992. Közlemények: Cikk – 92 Idézhető absztrakt: 160 Könyvfejezet. 15 GCP: Semmelweis Egyetem tanfolyama – 2011.

Bemutatkozás: Gyermekkoromtól nem volt kérdés számomra, hogy orvos akarok lenni, mert édesanyám szívbeteg volt, így viszonylag gyakran találkoztam az áldozatkész orvosi segítséggel. Ma is azt tartom, hogy minden nehézség ellenére a legszebb hivatás. Valószínűleg az egyetlen pálya, ahol az embernek naponta sikerélmény adatik, amiből fel tud töltődni, feltéve ha az apró eredményeknek is örülni tud. Vallom, hogy a naprakész tudás mellett az orvosnál elengedhetetlen a meleg szív, az odafigyelés, empátia. Mindemellett szükséges, hogy az orvos harmonikus személyiség legyen, amit a kiegyensúlyozott családi háttér, önmagunk testi-lelki karbantartása tesz lehetővé.

Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat