Mai dátum: 2018.03.21. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06

Notice: Undefined variable: id in /home/sesamepr/astellasdij/_sub.php on line 62
Prof. Dr. Kulka Janina | egyetemi tanár
Pályázat:
Astellas-díj – Az év orvosa pályázat (2012)
Kategória:
Orvosi diagnosztikai szakterületek
Munkahely:
Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet

Méltatás: Dr. Kulka Janina 1982 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem II. sz. Pathologiai Intézetében, 2008-tól annak egyetemi tanára. Kiváló patológus, akinek szakterülete az emlőpatológia, amelynek egyik legkiválóbb hazai és nemzetközileg elismert szakembere, amit az bizonyít, hogy az Európai Patológus Társaság emlőrák munkacsoportjának és az európai emlőrák munkacsoportnak a tagja. Ennek révén több nemzetközi szakmai ajánlás kidolgozásában vett részt. A patológia kiváló oktatója, 2011-ben a Semrnelweis Egyetem kiváló oktató díjjal tüntette ki. Számtalan TDK hallgató és több PhD hallgató mentora. A hazai emlőrák onkológiai szakképzések és továbbképzések állandó előadója. Szakmai munkáját a nagyfokú igényesség, a klinikus kollégák tisztelete, de elsősorban a betegek érdekeinek messzemenő szem előtt tartása jellemzi. Egyik elindítója, résztvevője és népszerűsítője a hazai programoknak. A Semmelweis Egyetem onkoteamjeinek állandó tagja, és állandó konzulens budapesti kórházak onkoteam-jeiben. Kiterjedt országos konzultációs tevékenységet folytat az emlőpatológiai területen. Ezen konzultációs tevékenységét anyagi érdektől függetlenül, a betegek érdekeinek figyelembe vételével végzi, esetenként nemzetközi kapcsolatait is felhasználva. Mestereinek néhai dr. Szinay Gyulát és dr. Mohácsy Juditot, valamint dr. Kádár Annát tekinti. Tanítványai Dr. Tőkés Anna-Mária, dr. Kovács Attila, majd dr. Szász Attila Marcell. Kollégáihoz való viszonyát a kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi. Társadalmi szerepvállalását jelzi, hogy a Magyar Patológusok Társaságának főtitkára, majd elnöke volt, számos hazai és nemzetközi patológiai konferencia szervezője. Nevéhez fűződik a közép-európai Pannon Congress of Pathology rendezvénysorozat elindítása. Nemzetközi elismertségét jelzi az is, hogy az Európai Patológus Társaság vezetőségének tagjává választották.

Bemutatkozás: Patológus szakorvos, egyetemi tanár. Általános orvosi diplomáját 1982-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 1986-ban szakvizsgázott kórbonctan-kórszövettanból, 1999-ben PhD fokozatot szerzett, 2008-ban egyetemi tanári kinevezést nyert. 1982 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem II. számú Patológiai Intézetében, melynek 2006 óta igazgatóhelyettese. Szakmai ismereteit ösztöndíjasként és több tanulmányút során külföldön is lehetősége nyílt bővíteni, elsősorban Franciaországban és az Egyesült Királyságban. Számos szakmai társaságban tölt be tisztséget: a Magyar Patológus Társaság főtitkára (2005-2009), később elnöke (2010-2012), Szakmai Kollégiumi Patológiai tanácstag, vezetőségi tagja a Magyar Szenológus Társaságnak, a Magyar Onkológus Társaságnak. A következő szervezetekben rendelkezik tagsággal: az „Egészséges Nemzetért” program „Mammográfiás Emlőszűrés” alprogram Szakmai Bizottsága, a European Working Group of Breast Screening Pathologists, European Society of Pathology Breast Working Group, Pathological Society of Great Britain and Ireland, Executive Committee of the European Society of Pathology. A Semmelweis Egyetem ÁOK Kreditátviteli Bizottság tagja 2007 és 2009 között, 2011-2013-ig elnöke. A Semmelweis Egyetem ÁOK Kurrikulum és Programakkreditációs Bizottság tagja (2007-2013). 2008-ban az International Academy of Pathology magyar divíziója Közép-európai Emlőpatológia kurzusának szervezője, az elmúlt években a Magyar Pathológus Társaság éves kongresszusainak szervező- és tudományos bizottsági tagja. Pályája során munkásságát több kitüntetéssel is jutalmazták: két ízben a Semmelweis Egyetem kiváló oktatója (1993, 2011), 1997-ben a The Institution of Electrical Engineering Award nyertese, 2003-ban Pro Sanitate kitüntetésben részesült, 2007-ben a QualiCont érdekében 10 éven át végzett munkáját emléklappal ismerték el, 2012-ben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Merit-díjasa. 2013-ban orvosi diagnosztika szakterületen szakmai Astellas-díjban részesült, ezzel elnyerve „Az év orvosa 2012” címet. 17 könyvfejezet és több mint száz publikáció szerzője (ebből 37 magyar, 74 idegen nyelven jelent meg), nyomtatásban megjelent absztraktjainak száma: 58; kongresszusi előadásainak száma: 110.

Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat