Mai dátum: 2018.03.21. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06

Notice: Undefined variable: id in /home/sesamepr/astellasdij/_sub.php on line 62
Prof. Dr. Sápi Zoltán | egyetemi tanár, igazgatóhelyettes
Pályázat:
Astellas-díj – Az év orvosa pályázat (2013)
Kategória:
Orvosi diagnosztikai szakterületek
Munkahely:
Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Méltatás: "Sápi Zoltán a magyar patológus társadalom utolsó polihisztora, aki az egyre szerteágazóbb kórszövettani diagnosztika szinte minden területén szakértőnek számít. Szűkebb szakmai területén, a csontok és lágyrészek daganatainak a vizsgálatában, nemzetközileg elismert szaktekintélynek számít. A patológiai daganat diagnosztikában „bibliaként” kezelt WHO sorozat egyetlen magyar szerzőjeként, hozzájárult a 2013-ban megjelent "Csont és lágyrész daganatok" kötet megjelenéséhez. A klasszikus morfológiai diagnosztika mellett hazánkban ő vezette be és napi rutin szinten alkalmazza a korszerű molekuláris diagnosztikai módszereket a lágyrész daganatok diagnosztizálásához, prediktív és prognosztikai paramétereinek meghatározásához. 2013-ban is több száz konzíliumi vizsgálattal járult hozzá a betegek jobb ellátásához. Az Intézetünkben történő citológiai szakrendelésen Sápi doktor, a patológusok nagy részétől eltérően, közvetlen kapcsolatban áll a betegekkel. A betegekkel kialakított humánus kapcsolata közismert. Különleges citológiai munkamódszerének köszönhetően a betegek többsége a vizsgálatot követő 30 percen belül konkrét diagnózissal távozhat, ami nagyon sok felesleges szorongást, idegeskedést előz meg. Országos szakfelügyelő főorvosként szinte minden magyar patológust személyesen ismer. Ebben a funkciójában sokat küzd a szakma elismertségéért, érdekeiért. Hosszú évek óta szervezője és vezető előadója a patológus szakorvosjelöltek számára kötelező „Tumor diagnosztika” című továbbképző tanfolyamnak. A tanfolyamon keresztül folyamatosan részt vesz a fiatal szakorvosok képzésében. A 2013-as évben megtartott Magyar Patológus Kongresszuson tartott továbbképző előadásai pedig a teljes magyar patológus társadalom felé közvetítették a szakma új eredményeit. Több szakmai testületben (Magyar Patológusok Társasága, Magyar Cytológus Társaság, Magyar Onkológus Társaság) tagja a szűkebb vezetőségnek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kódkarbantartó bizottságában hatékonyan képviseli a patológia érdekeit. A magánéletben a Református egyházban lát el presbiteri, gondnoki feladatokat. Az egyház keretein belül önkéntes segítő-tanácsadó szolgálatot indított be 2013-ban daganatos betegek részére, akik munkaidőn túl is felkereshetik problémáikkal. A cml-gist beteg egyesület (www.cmlgist.hu) Együtt lét napján 2013. szeptember 14-én sikeres előadást tartott gist betegek részére, majd kötetlen beszélgetés formájában igyekezett segíteni őket betegségük kapcsán felmerült problémáik megoldásában." (Prof. Dr. Matolcsy András intézetvezető egyetemi tanár)

Bemutatkozás: Pécsett születtem és a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát, 1981-ben. Az orvosi pálya azért vonzott, mert az emberekkel való kapcsolat és törődés vágya mellett mindig is szerettem volna kutatást is végezni, amiben az élettani folyamatok és betegségek okainak mélyebb szintű megismerési lehetőségét láttam. Pont ezért választottam a Patológiát, mint egy olyan diagnosztikus szakmát, amely híd a klinikum és az elméleti orvostudomány között, melyben a szövettani diagnózisok mellett lehetőség van a betegekkel való találkozásra is, az aspirációs citológiai rendelésen keresztül, valamint a szinte alapkutatás szintű daganatkutatásra is sor kerülhet. Mindezt a patológiai pályafutásom során végig gyakoroltam is. Szakmai hitvallásom: A legmagasabb szintű citopatológiai és szövettani diagnosztikai tevékenység a legmegfelelőbb kezelés érdekében, mely leggyakrabban a daganatos betegeket érinti. Alap és alkalmazott daganatkutatás, szintén a daganatos betegekért. Mint egyetemi orvos, természetesen az oktatást graduális és posztgraduális szinten is igen fontosnak tekintem.

Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat