Mai dátum: 2018.03.21. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06

Notice: Undefined variable: id in /home/sesamepr/astellasdij/_sub.php on line 62
Prof. Dr. Rókusz László | főorvos, c. egyetemi tanár
Pályázat:
Astellas-díj – Az év orvosa pályázat (2013)
Kategória:
Konzervatív orvosi szakterületek
Munkahely:
MH EK Honvédkórház

Méltatás: 1. Biztonsággal lehet támaszkodni széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező belgyógyászati tudására, ítélőképességére. Ez utóbbiban segítségére volt a korábbi vezetői gyakorlata, amit osztályvezetőként, illetve orvos igazgatóként szerzett. Az általános értékeken kívül az egész kórház mindennapi eredményességét döntően befolyásoló szerepe volt infektológiai ismereteinek, hiszen 14 éven keresztül dolgozott a Honvédkórház Fertőző Osztályán, annak megszűnésétől az I. Belgyógyászati Osztály Infektológiai részlegének vezetője, illetve a Magyar Honvédség Főinfektológusa volt. Ez utóbbi szerepe speciális nemzetközi kitekintést és ismereteket igényelt, hiszen ezen a területen az infektológiának kitüntetett szerepe van, mind a műveleti területek regionális specialitásait figyelembe véve, mind a speciális biológiai hadviselési ismeretek hasznosításában. Ez irányú tanulmányait az Egyesült Államokban végezte. A Honvédkórház jól felépített, egységes infekciókontroll tevékenysége egyértelműen személyes sikerének és ambíciójának köszönhető. PhD fokozatát is infektológiai témában szerezte. Folyamatos tevékenységet végzett és végez, aminek egy része a honvédségi feladatokhoz kapcsolódik, és mint honvédségi főinfektológus, valamint egy éven keresztül a Központi Honvédkórház tudományos igazgatója belgyógyászati, infektológiai összevonásokat (szakmai konferenciákat) szervezett és tartott. Összefoglalva az eddigieket, megismerve Rókusz doktor szakmai életútját egyértelműen látható, hogy gyakorlatilag pályájának kezdete óta szisztematikusan készült fel az infektológia mind szélesebb körű megismerésére, alkalmazására és oktatására. Széleskörű szakmai érdeklődését folyamatos önképzéssel fejleszti és a megszerzett tudást, egyéni tapasztalatait nagy energiával igyekszik az intézeti képzési, továbbképzési fórumokon kollégáinak is átadni. Fáradhatatlan energiával, jó szervezőkészséggel rendelkezik. 2013. évben pályája eddigi csúcsaként címzetes egyetemi tanárként kezdhette meg működését a Pécsi Tudományegyetemen. 2. A mai mindennapi orvosi tevékenység gyakorlását a tudományos érdeklődés mellett alapvetően a „beteg ember” személye, személyisége és annak tudata határozza meg. Tudatában van a beteg betegsége miatti sérülékenységével és kiszolgáltatott állapotával, ezért mindent megtesz, a feszültségek empátiával és a beteg tudatos támogatásával történő oldására, mert tudja, hogy ez a gyógyítás-gyógyulás egyik záloga. A hozzá forduló betegeket elsősorban személyiségüket, egyéni kvalitásaikat megismerve igyekszik a gyógyulás útjára vezetni, amelyen a betegek végig érezhetik támogatását és lankadatlan figyelmét. A betegség okát teljes körűen vizsgálja, nemcsak saját szakterületét figyelembe véve, hanem a kialakuláshoz vezető előd betegségek okát forrását keresve, társszakmák bevonásával és a megállapításait a betegségről az eredmények összességében teszi meg. 3. Munkatársaival kollegiális empatikus kapcsolatot alakított ki, ugyanakkor véleményük meghallgatása után határozott döntéseket hoz, azok végrehajtását támogatja és ellenőrzi. „Klinikai Kerekasztal” megbeszéléseket szervez az intézetben a klinikai tapasztalatok megosztása, cseréje érdekében úgy a tanulás fázisában lévő orvosok, mint a szakorvosok részvételével. 4. Hosszú időn keresztül a 2007-ben megkezdett négy kórház összevonása óta két szerepkörben tevékenykedett, egyrészt a katonaorvoslás terén, mint a Magyar Honvédség főbelgyógyásza segítette, irányította, szervezte az orvosok képzését. Globális belgyógyászati és speciális infektológiai ismeretei a Honvédkórház mindennapos működésének nélkülözhetetlen elemei, gyakorlatilag az Ő vállán nyugszanak, és munkásságát jellemzik a Honvédkórház infektológiai eredményei. Oktatási tevékenységet végez mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben. 1996-óta folyamatosan oktat az SE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézetében. Posztgraduális oktatásban 1998-óta a HIETE, majd SE Infektológia Tanszéki Csoportja szervezésében meghirdetett tanfolyamok és továbbképzések, valamint a Katasztrófaorvostani Tanszék kötelező és meghirdetett tanfolyamainak rendszeres előadója. 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetében. 2007-től SE II. Belgyógyászati Klinika III-VI. évesek gyakorlati képzése, Államvizsga bizottsági tagság. 2010-től angol nyelvű előadás tartása a Pécsi Tudományegyetem ÁOK-on. Pályája eddigi csúcsaként 2013. július 1. óta a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának címzetes egyetemi tanárává nevezték ki. Társasági tagságok 1984 - Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 1998 - Magyar Hematológiai Társaság 1998 – Magyar Honvédorvosi és Katasztrófaorvostani Társaság 2002 - Magyar Belgyógyász Társaság 1997- Európai Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) Hazai közéleti tevékenység: 1997 óta a Magyar Infektológiai (és Klinikai Mikrobiológiai) Társaság Vezetőségi Tag 2000 óta az Infektológiai Szakmai Kollégium tag 2006 – tól MTA Köztestületi tag 2008 – tól a SE ÁOK Honvédorvostan, katasztrófaorvostan Szakmai Grémium tagja 2002-től Honvédorvos Szerkesztő Bizottsági tag 2009 – Egészségügyi Miniszter az Infektológia és a Belgyógyászat szakterületeken szakvizsgáztatói feladatok ellátásával bízta meg, 4 évre 2009 – Családorvosi Fórum – Infektológiai Szaktanácsadója 2010 – től a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság Tudományos Bizottságának a tagja 2011 – től Honvédorvostani-, katasztrófaorvostani Társaság vezetőségi tag 2011 – től Szakmai Kollégium – Infektológiai Szakmai Tanács elnöke 2012 – től Semmelweis Egyetem ÁOK Orvosi Mikrobiológia Szakmai Grémium tagja 2012 – től a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság főtitkára Nemzetközi közéleti tevékenység: 2007 – től a hagyományos éves Amerikai – Magyar Katonaorvosi Konferenciák tudományos társigazgatója

Bemutatkozás: Hogy miért is választottam ezt a nemes hivatást? Valójában nehéz ezt több évtized után leírni, de két motivációt mindenképpen meg kell említsek. Az egyik, hogy gyermekkorban sokat betegeskedtem: főleg légúti infekciók, középfülgyulladások keserítették szüleim és saját mindennapjainkat. Valószínű annyira átéltem ezeket a „megpróbáltatásokat”, hogy a játékpolcaimon elsősorban orvosi, egészségügyi tárgyú játékok sorakoztak, illetve azokkal sokat játszottam. A másik már gimnáziumi motiváció volt, tudniillik a családi nevünk - „Rókusz” – a fertőző betegek védőszentjét takarja. Sikeresen elvégeztem az orvostudományi egyetemet és a véletlen úgy hozta, hogy infektológus lettem, majd infektológiai tárgykörben védtem meg PhD értekezésemet, habilitáltam és nyertem el a PTE c. egyetemi tanári oklevelét is. A közel négy évtized alatt nagyon sok beteget vizsgáltam, számtalan probléma merült fel, lett légyen az járványos agyhártyagyulladásos, szívbelhártya gyulladásos betegek, véráramfertőzésben szenvedők ellátása, vagy éppen a súlyos májbetegségekben vagy a központi idegrendszeri gyulladásban szenvedők gyógyítása. Hitvallásom semmiben nem különbözik a magyar egészségügyben dolgozókétól, folyamatosan készenlétben állunk a betegek magas szintű ellátása érdekében. Külön kihívást jelent a társszakmák osztályain ellátott betegek konzultációja, valamint az orvostanhallgatók gyakorlati foglalkozásain való oktatás, egyetemi előadások tartása, valamint a hazai és külföldi kongresszusokon történő előadások tartása, publikációk közreadása, a folyamatos tanulás mellett. Az én helyzetemet külön színezi, hogy csak egy munkahelyem volt, az pedig a Magyar Honvédség. A csapattagozattól az orvosigazgatásig, a beosztott orvostól az osztályvezető főorvosig, a Magyar Honvédség főbelgyógyásza és főinfektológusa beosztásig, végigjártam a lépcsőfokokat, eközben a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke is voltam 2 cikluson át. Hálás vagyok a sorsnak, hogy orvos lehettem… Feleségem is orvos, és az egyik gyermekünk is ezt a nemes hivatást választotta…

Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat