Mai dátum: 2018.03.21. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06

Notice: Undefined variable: id in /home/sesamepr/astellasdij/_sub.php on line 62
Dr. Szabó János | háziorvos
Pályázat:
Astellas-díj – Az év orvosa pályázat (2014)
Kategória:
Alapellátás
Munkahely:
JVZSE Nonprofit Kft.

Méltatás: Szabó János doktor munkája egészen egyedülálló a háziorvosi szakma körében, mert ötvözi a betegellátás, a tudományos munka és az oktatás hármasát, emellett jelentős szakmapolitikai, szakmai közéleti szerepet is vállal. Ezért, az ő munkásságával kapcsolatban nem lehet csak a 2014-es év teljesítményeire fókuszálni, hanem azt mind szakterületi sokszínűségében, mind időbeliségében látni kell. A pályázó eddigi tevékenységi köre túlmutat a megadott pályázati szempontokon. 1989 óta végez oktató családorvosi munkát, 1992 óta saját praxisban. 2000 óta az Országos Mentőszolgálat kivonuló orvosa, rohamkocsin teljesít sürgősségi szolgálatot. 2003-ban háziorvostanból, 2010-ben foglalkozás-egészségügyből szerzett szakképesítést. Speciális érdeklődési területei: Praxis management, praxisszervezés, minőségbiztosítás, sürgősségi betegellátás, pszichoszomatika, kommunikáció. További, a későbbiekben már nem említett, figyelemreméltó tevékenységei: • 2011 és 2006 GCP tanfolyam • 2009 ALS, EPLS Tanfolyam - Magyar Resustitációs Társaság • 2008 BLS instruktor képzés – Magyar Resustitációs Társaság • 2006 Minőségügyi rendszer-specifikus auditor kurzus – DE OEC Népegészségügyi iskola • 1997-2007 „Learning and teaching about…” – Európai Oktató Családorvosok Akadémiájának (EURACT) továbbképző kurzusai – résztvevő és előadó • 2004 szeptember-december A költséghatékony ellátásszervezés alapjai - Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ • 2001 április A szakirodalom kritikus értékelése – Department for International Developement Introduction of Evodence–based Medicine • 1997 január – szeptember Mentor tréner kurzus, University of Exeter • 2002-től Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma elnöke Szabó János doktor olyan vidéki praxisban dolgozik, ahol sok a hátrányos helyzetű ember. A velük való kommunikációt mesterfokon űzi, de nemcsak gyakorolja, hanem tanítja is, ld. „A családorvostan elmélete és gyakorlata” c. tankönyvben a „Kultúrális különbségekből adódó speciális ellátási szempontok” c. fejezetet. Szabó János Dr. maximálisan elismert mind szakmai, mind emberi tekintetben. 2000 óta a Háziorvosi Szakmai Kollégium tagja volt, majd a jogutód Szakmai Kollégium tagjai közé választották. Ebben a minőségben mindig a megfontolt, körültekintő véleményadók közé tartozott, akinek tanácsait, véleményét mindenki elfogadja. Nagy tisztelettel emlékezik meg elődeiről, a jelen tanszékvezetőkkel kiváló munkakapcsolatot tart. Példamutatóan és megbízhatóan együttműködik a tanszéki feladatok, problémák megoldásában. Oktató munkája mind a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék megalakulása (1992) óta a Semmelweis Egyetemhez, valamint 2002 óta a Pécsi Tudományegyetemhez kötődik. Tevékenyen részt vesz mind a graduális, mind a posztgraduális oktatásban. Tanítványaihoz való kapcsolatát jól jellemzi, hogy szinte minden évben megkeresik orvostanhallgatók szakdolgozat konzulensi kéréssel, melyet készséggel elvállal. Emellett hallgatói szerepeltek és értékes helyezéseket értek el Tudományos Diákköri konferencián. E két tevékenységével Szabó doktor nagymértékben megkedveltette a szakmát az orvostanhallgatók körében. Tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy minél több végzett orvostanhallgató jelentkezzen háziorvosnak, elősegítve ezzel a jövő háziorvos-generációjának képzését. A szakorvosjelöltek képzésében is részt vesz, mind a sürgősségi vonalon (konzultációk, szakvizsga-előkészítő tanfolyam, gyakorlati és elméleti szakvizsgáztatás), mint a tutori oktatómunka területén, valamint a szakorvos-továbbképzésben is. Országszerte évente több alkalommal tart szakasszisztensek és érdeklődők számára elsősegélynyújtó és reanimációs tanfolyamot. Megalakulása (2001) óta a Családorvos Kutatós Országos szervezete (CSAKOSZ) vezetőségi tagja. Oktatói munkájának nemzetközi elismerését jelenti, hogy 1998-2006 között Európai Oktató Családorvosok Akadémiája (EURACT) nemzeti képviselője volt. Szabó János Dr. kiváló kommunikációs képességgel rendelkezik. A Webdoki szerkesztőségi tagja, számos média szereplése volt. 2004 óta Heves megye háziorvostan szakfelügyelő főorvosa. Az Országos Alapellátási Intézetben 2000-2004 között munkatársi, 2007-2011 között főtanácsadói munkakört látott el. 2008 óta a Dohányzás Leszokást Támogató Központ oktatója és tanácsadója. Ami a 2014-es évben új és nagy feladat, a TÁMOP 6.2.5/B „Egészségügyi alapellátás fejlesztése, egészségfejlesztés, egészségnevelés” c. program szakmai tanácsadói funkció ellátása. A program keretében a Hevesi Praxisközösség koordinátoraként kísérleti, modellértékű mintapraxist alakított ki. Szabó János doktor „A családorvostan elmélete és gyakorlata” c. tankönyvbe további fejezeteket is írt, olyan témákban, melyek társadalmi szerepvállalását is tükrözik: „Egészség- és betegségtudat”, „A média szerepe” (hanganyaggal kiegészítve), „Együttműködés a családdal”, „Családon belüli erőszak”, „Szexuális felvilágosítás, szexuális nevelés – a háziorvosi team feladatai”, „A depresszió szűrése, kezelése az alapellátásban” (társszerzőként), „A szorongásos betegségek felismerése és kezelése” (társszerzőként), „Öngyilkosság (suicidum)” (társszerzőként), „Pszichiátriai sürgősségi állapotok ellátása”, „Pszichoterápia”.

Bemutatkozás: Szerencsés és boldog ember vagyok. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen voltak, vannak mestereim, akiktől rengeteget tanultam és tanulok. Prof. Dr. Arnold Csabánál ismerhettem meg a családorvosi munka szabályait, művészetét. Őt tekintem első számú mesteremnek. Mestereim még Dr. Andor Miklós, Dr. Hidas István, Prof. Dr. Illyés István, Prof. Dr. Kalabay László és a Semmelweis Egyetem Családorvos Tanszékének munkatársai, Prof. Dr. Nagy Lajos és a Pécsi Családorvosi Intézet csapata, Prof. Dr. Balogh Sándor, Dr. Füredi Gyula, Dr. Talpag Magdolna, Dr. Sirák András . Mindannyiuknak hálával tartozom. Boldog vagyok, mert 25 éve, első munkahelyemen Hevesen egy nagyszerű teamben dolgozhatok, és 5. éve szülőfalumban is háziorvos lehetek. Mindkét praxisomban elhívatott, nagy tudású, szakmát-embereket szerető munkatársakkal dolgozhatok együtt és megadatott számomra, hogy eddig tizennégy kiváló fiatal kolléga mentora, segítője lehettem. Boldog vagyok, mert szerető családba térhetek haza, ahol szemész feleségem Viki és két felnőtt lányom és párjaik várnak, akik mindig mellettem állnak. Édesapám, Édesanyám már egy más dimenzióból segít, de féltő szeretetüket nap, mint nap érezhetem. Hitvallásom: A legnagyobb kincsünk az egészségünk. Sajnos sokan csak azután ismerik fel milyen kincs birtokosai voltak, miután elveszítették azt. Nem kivétel ez alól az orvos, és e sorok írója sem. Munkám során arra törekszem, hogy minél több ember megőrizhesse egészségét, időben felismerje a rá leselkedő veszélyeket, melyek így kivédhetővé vállnak, és ha megbetegedett a lehető leggyorsabban helyreállíthassa azt.

Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat