Mai dátum: 2018.04.23. / Utolsó módosítás dátuma: 2014.01.12 10:06
Adatvédelmi nyilatkozat
A www.astellasdij.hu címen elérhető honlapot az Astellas Pharma Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) üzemelteti. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv-nek megfelelően maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos. A honlapon található anyagok (TV feltételek, fényképek, cikkek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

A megadott személyes adatokat kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából, a pályázat ideje alatt használjuk fel. Az adatkezelésre jogosult cég: SESAME PR Kft. (székhelye: 1174 Budapest, Rákosmezei Repülők útja 30/B.) alkalmazottai és képviselői.

A SESAME PR Kft. felelősséget vállal azért, hogy a megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem továbbítja.

>Az érintett az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot bármikor írásban visszavonhatja. Jogainak megsértése esetén jogorvoslat igénybevételére bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Magánszemély az adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet.

A SESAME PR Kft. a pályázat során birtokába kerülő személyes adatokat kizárólag a pályázat keretein belül, a jelölők és az érintett szakdolgozók azonosítása, valamint a velük való, pályázati célú direkt kommunikáció lehetőségének biztosítása céljából kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) törvényben írtaknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.
Copyright © 2013 Astellas Pharma Kft. / Sesame PR - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat